Achtergrond

Het ontstaan van counselling ligt in Amerika en Engeland. In deze landen is het net zo vanzelfsprekend om naar een counsellor te gaan als naar een huisarts.

Counselling is van oorsprong o.a. gebaseerd op de humanistische psychologische stroming. De humanistische psychologie wil de mens benaderen vanuit zijn persoonlijke mogelijkheden.

Psycholoog en counsellor Carl Rogers is o.a. de grondlegger voor Counselling, waarbij hij drie belangrijke criteria centraal laat staan;

• De counsellor dient een empathisch vermogen te bezitten. Dit houdt in dat de counsellor zich voornamelijk richt op de emotionele ervaring en beleving van de cliënt.
• De counsellor heeft het vermogen om de gedachten, gevoelens en belevingen van de cliënt te accepteren, zonder daarover te oordelen. Dit bevordert uiteindelijk meer persoonlijke groei en ontwikkeling.
• De counsellor is oprecht in het doen en laten, in hetgeen hij verbaal en non-verbaal vertelt aan zijn cliënt. Dit leert de cliënt dat zijn eigen innerlijke denken, voelen en beleven ook naar buiten toe te uiten. Met andere woorden leren zichzelf durven te zijn.

Binnen de Counselling vindt je ook veel terug van de behoeftehiërarchie en
de motivatietheorie van Abraham Maslow;

• Ieder mens is uniek en ieder mens heeft oneindig veel mogelijkheden in zich om zichzelf te kunnen ontplooien. Er zijn echter veel belemmeringen in ons leven, die ons er van afhouden werkelijk uit onszelf te halen wat er in zit.
• Door je te verdiepen waar je behoeftes liggen en wat jou (de)motiveert om deze behoeften te ontplooien, is het mogelijk om steeds dichter bij jezelf te komen; jezelf te accepteren.

Comments are closed.