Job2Enjoy – Counselling binnen organisaties

Bij werknemers die niet lekker in hun vel zitten, kunnen spanningen hoog oplopen. Dit gebeurt meestal ongemerkt. Piekeren, slecht slapen, sombere gedachten komen dan steeds vaker voor. Dit vertaalt zich uiteindelijk in lichamelijke klachten. Werknemers melden zich ziek met spanningsklachten zoals hoofdpijn, rugklachten, buikklachten en zijn sneller vatbaar voor griep. Sommigen hebben gewoonweg de energie niet meer om optimaal te functioneren. Een burn-out of overspannen zijn is dan vaak het gevolg. Al deze klachten kunnen voortkomen uit (langdurige) psychische overbelasting.

Zowel binnen Europa als geheel als binnen Nederland treffen werkgevers vaak maatregelen om de negatieve gevolgen van blootstelling van arbeidsrisico’s als werkdruk, lichamelijke belasting en gevaar op het werk te voorkomen. In bijna 80% van de Nederlandse en 76% van de Europese bedrijven is een formeel vastgelegd arbo- en verzuim beleid. Het aanpakken van psychosociale arbeidsrisico’s vinden werkgevers echter lastig. Dit komt met name door de ervaren gevoeligheid van het probleem (54%) maar ook door een gebrek aan bewustzijn (48%) en de cultuur in het bedrijf (39%). Vooral wettelijke verplichtingen (49%) en verzoeken van werknemersvertegenwoordigers (43%) zien werkgevers als reden om een arbo- en verzuimbeleid rond psychosociale arbeidsomstandigheden te voeren. Nederlandse cijfers (NEA 2010) laten zien dat op gebied van psychosociale arbeidsomstandigheden nog verbetering mogelijk is; werknemers geven nog relatief vaak aan dat er geen of onvoldoende maatregelen tegen werkdruk/stress zijn getroffen (11% zegt maatregelen nodig en zijn er niet; 29% zegt getroffen maatregelen zijn onvoldoende)    Bron; TNO persbericht 2012 -08

Diverse stressfactoren, die voor extra mentale druk kunnen zorgen bij werknemers zijn;

  • Spanningen op de werkvloer. Er speelt een (langdurig) conflict tussen werknemers onderling of tussen werknemer en leidinggevende. Een optimale samenwerking wordt hierdoor belemmerd,
  • De werknemer heeft problemen in privésfeer en neemt dit mee naar zijn werk, waardoor er een negatieve sfeer gaat ontstaan op de werkvloer,
  • De economische crisis; er heerst onrust en irritatie onder de werknemers. Angst om hun baan te verliezen speelt hierbij een grote rol,
  • Reorganisatie binnen een organisatie. Het hanteren van andere beleidsreglementen zorgt voor extra druk bij de werknemers. Onvoldoende aanpassingsvaardigheden van werknemers zorgen voor te hoge spanningen.
  • Aankondiging van (noodgedwongen) ontslag. Boosheid en frustratie worden bij de verkeerde personen geuit. Emoties bij werknemers lopen hoog op.

JWS Praktijk voor Counselling heeft Job2Enjoy ontwikkeld, dat zowel curatief als preventief kan worden ingezet binnen organisaties.

Het doel van Job2Enjoy is het ziekteverzuim terug te dringen met als uitgangspunt de mentale gezondheid van medewerkers en leidinggevenden preventief op peil te houden.

Job2Enjoy 
– biedt werknemers en leidinggevenden professionele begeleiding om beter om te kunnen gaan met verschillende stressfactoren.
– stimuleert en motiveert werknemers te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
– zorgt voor een goede balans tussen werknemer en werkgever. De werknemer wenst dat de problemen worden opgelost en hij weer lekker in zijn vel zit. De werkgever wenst dat de werknemer zo snel mogelijk weer optimaal kan functioneren binnen de organisatie.

Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers en leidinggevenden lekker op hun werk zitten en wilt u het ziekteverzuim binnen uw organisatie aanpakken en preventief onderhouden? Maak dan gebruik van Job2Enjoy!

Wij bieden u diverse mogelijkheden. Bent u benieuwd wat Job2Enjoy voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan een kijkje op de website;

www.job2enjoy.nl

Of neem dan contact met ons op;

E:  jws@job2enjoy.nl 
M: 06-16820525

Comments are closed.