Hoe gaat counselling?

Counselling is persoonlijk van aard waarbij de counsellor kijkt naar jouw gevoelens, jouw wensen, jouw ervaringen en niet volgens een standaard protocol handelt.

Samen met de counsellor probeer je er achter te komen wat jou op dit moment blokkeert, om een tevreden leven te leiden, en te kijken hoe je door middel van (soms al kleine) veranderingen in je leven, beter met jouw levenssituatie om kunt gaan.

Door in gesprek te gaan met een counsellor, ga je samen op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw mogelijkheden. Hierdoor zul je minder stress en spanning ervaren. Sommige lichamelijke klachten kunnen hierdoor afnemen en je zult weer meer energie ervaren.

Counselling valt onder het beroepsgeheim en is strikt vertrouwelijk. Niets uit de gesprekken zal worden besproken met een derde partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast zal de counsellor van JWS Praktijk voor Counselling zich houden aan de gedragscode, welke is opgesteld door de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. (ABvC)

Het proces

Kennismaking

Tijdens dit gesprek maak je kennis met de counsellor. Het is van belang dat jij je prettig voelt bij de counsellor en andersom. Er moet als het ware een “klik” zijn.

Intake

Tijdens het intake gesprek wordt er besproken welke problemen er zijn en probeert de counsellor een beeld te krijgen hoe jij op dit moment in je leven staat. Ook zal de counsellor tijdens dit gesprek proberen in te schatten of jouw levensproblemen binnen zijn competenties vallen.

Counsellingtraject

Nadat jij hebt aangegeven dat je meer gesprekken wilt volgen, wordt er een counsellingtraject opgestart. Deze bestaat uit individuele gesprekken van ongeveer een uur. Tijdens het traject wordt er gekeken naar de problemen. Wanneer jij duidelijkheid hebt in jouw levenssituatie, kun je beter je doelen bepalen. Als laatste wordt er dan samen met jou een strategie opgesteld om uiteindelijk jouw doelen te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw eigen kunnen.

Bij relatiecounselling zal een traject worden gestart voor meerdere personen en zullen de gesprekken dan ook langer duren.

Afronding

Counselling is relatief kortdurend van aard. Een gemiddelde is echter moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van het probleem, de hulpvraag en de omstandigheden. Ten allen tijde ben jij baas over je eigen traject. Jij bent degene die een traject aangaat en ook stopt. (uitzonderingen in acht genomen) Meestal duurt een traject tussen de 5 en de 12 gesprekken.

Comments are closed.