Kinderrechten.nl

JWS Praktijk voor Counselling steunt de goede doelen van Kinderrechten.nl.

Voor ieder consult dat JWS Praktijk voor Counselling ontvangt, gaat een percentage naar één van deze goede doelen.

Site: www.kinderrechten.nl

Comments are closed.