Wat is Counselling

Counselling is een kortdurende en laagdrempelige vorm van psychosociale begeleiding. Counselling is resultaat gericht en helpt jou om weer balans terug te vinden in jouw leven door als uitgangspunt te nemen; kijken naar eigen kunnen. 

Counselling werkt vanuit het principe dat jijzelf jouw counsellingtraject stuurt. Daarbij wordt jij begeleid en ondersteund door een professionele counsellor. Het accent tijdens het counsellingproces ligt op het beter leren kennen van jezelf, het leren omgaan met eigen emoties en het leren omgaan met jouw levenssituatie.

Het doel van counselling is om jouw inzicht te geven in je eigen functioneren. Als je jezelf beter begrijpt, dan is de kans groot dat je anders gaat denken over jouw levenssituatie en dat je zelf tot een oplossing kunt komen. Een oplossing die ook echt bij jou en jouw levenssituatie past.

 Als cliënt sta jij centraal.

Comments are closed.